Zodpovedný za obsah:

CORATOP Ilsanker KG
Bildgasse 10
A 6850 Dornbirn

 

súkromia

Poznámka
Nepoužívame žiadne služby, ktoré si vyžadujú súhlas s používaním webových stránok. To znamená, že na povolenie profilovania nie sú nastavené ani použité žiadne cookies.

Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov, ako je opísané nižšie. Naše webové stránky je možné všeobecne navštíviť bez registrácie. Údaje, ako sú napríklad stránky, ktoré ste navštívili, alebo názov súboru, ktorý ste navštívili, dátum a čas, sa ukladajú na serveri na štatistické účely bez toho, aby tieto údaje priamo súviseli s vašou osobou. Osobné údaje, najmä meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa zhromažďujú, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Údaje nebudú poskytnuté bez vášho súhlasu tretím stranám.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať medzery v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša:

  • Typ a verzia prehliadača

  • použitý operačný systém

  • URL sprostredkovateľa

  • Názov hostiteľa prístupového počítača

  • Čas požiadavky servera

Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnym osobám. Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného použitia.

Získajte viac informácií o zhromažďovaní súborov denníka servera.

 

Právo na informácie, vymazanie, blokovanie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, ako aj právo tieto údaje kedykoľvek opraviť, zablokovať alebo vymazať. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

 

Protirečenie reklamných e-mailov

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti týkajúcej sa imprintu na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.