CORATOP je váš kontakt v Rakúsku s cieľom realizovať ďalekosiahly potenciál s vysoko kvalitnými a sofistikovanými personálnymi službami. Či už elektrotechnický alebo kovopriemysel, montáž hál, ako aj kovové a sklenené fasády, vytvárame správny základ pre optimálne spojenie medzi zamestnávateľom a zamestnancom v čo najkratšom čase.

 

S kvalifikovaným a dobre pripraveným personálom je možné vytvoriť flexibilné a spoľahlivé pracovné vzťahy medzi zamestnancami a našimi zákazníkmi. Vďaka nášmu osvedčenému procesu podávania žiadostí a cieľovej pracovnej sile vybranej pri osobných pohovoroch udržateľne zvyšujeme našu konkurencieschopnosť aj našu konkurencieschopnosť našich zákazníkov.