CORATOP Ilsanker KG

Bildgasse 10
A 6850 Dornbirn

Telefón +43 5572 890 100
Fax +43 5572 890 100 15
E-mail office@coratop.com
Domovská stránka www.coratop.com

Obchodný register: FN 288633k, Regionálny súd Feldkirch
Číslo UID: ATU 63134655
Číslo HFU: 401437491

Informácie o pracovnej skupine
Sekcia: Poskytovatelia komerčných služieb, obchodná komora Vorarlberg
Miesto súdnej príslušnosti: 6850 Dornbirn

Autorské práva, Podmienky používania
Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Všetok obsah, texty a grafika sú majetkom Coratop Ilsanker KG, všetky práva vyhradené.

Zdroje obrázkov a autorské práva
Určitý obsah môže tiež podliehať autorským právam a podmienkam používania našich partnerov alebo dodávateľov. Poskytovanie obsahu a obrázkového materiálu tejto webovej stránky na iných webových stránkach je povolené len s výslovným súhlasom spoločnosti Coratop Ilsanker KG. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú pripravené podľa našich najlepších vedomostí a s veľkou starostlivosťou kontrolované o ich presnosti. Nemožno však úplne vylúčiť vecné chyby.

Zodpovednosť
Spoločnosť Coratop Ilsanker KG nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za presnosť, včasnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Všetky informácie sú bez záruky. To platí aj pre všetky odkazy na iné webové adresy uvedené na našej webovej stránke.

Koncept, dizajn a programovanie
mediaMonkey | SOLUTIX

 

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP adries, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, kompromitovanie správ o aktivite na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; chceli by sme však zdôrazniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google pomocou nasledujúceho odkazu. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s nastavením "anonymizeIp" na skrátenie IP adries, a tým anonymizáciu ("maskovanie IP"). Ďalšie informácie o zásadách bezpečnosti a ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk podľa článku 14 ods.

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (RSO), ktorú nájdete tu ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia majú možnosť využiť túto platformu na riešenie svojich sporov.


Ak máte otázky týkajúce sa možného riešenia sporov, obráťte sa na office@coratop.com.